Treść strony

042

Uchwała nr XXVIII/483/2000 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 grudnia 2000r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 73/3 i 74/3 w Rogówku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 marca 2000 roku nr 8 pozycja 64

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 42_UCHWALA_NR_XXVIII_483_2000_ZAŁĄCZNIK