Treść strony

045

Uchwała Nr XXXIX/613/01 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz na obszarze wsi Rogówko - teren mieszkaniowy (dz. 71/13) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego  z dnia 30 kwietnia 2002 roku nr 30 pozycja 567

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 45_UCHWALA_NR_XXXIX_613_01_ZAŁĄCZNIK