Treść strony

046

Uchwała Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego  z dnia 18 czerwca 2002 roku nr 63 pozycja 1271

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • Kruszywo Mlynce 46