Treść strony

047

Uchwała Nr X/137/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 września 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2004 roku nr 22 pozycja 267

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 47_UCHWALA_NR_X_137_03_ZAŁĄCZNIK