Treść strony

048

Uchwała Nr XXVI/333/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 14 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mierzynek, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko  - Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2004 roku nr 118 pozycja 1998

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 48_UCHWALA_NR_XXVI_333_04_ZAŁĄCZNIK