Treść strony

051

Uchwała Nr XXVIII/371/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi (osady) Józefowo, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2.03.2005 r. Nr 18, poz. 285

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 51_UCHWALA_NR_XXVIII_371_04_ZAŁĄCZNIK