Treść strony

053

Uchwała Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2006 r. Nr 23, poz. 338
 

  • Uchwała
    Uchwała

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • Rysunek planu
    Rysunek planu