Treść strony

054

Uchwała Nr XLIII/514/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy (rejon ulicy Gronowskiej i Bierzgalskiej) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.06.2006 r. Nr 76, poz. 1282

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 54_UCHWALA_NR_XLIII_514_05_ZAŁĄCZNIK