Treść strony

055

Uchwała Nr XLIII/515/05 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.06.2006 r. Nr 76, poz. 1283 

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 55_UCHWALA_NR_XLIII_515_05_ZAŁĄCZNIK