Treść strony

056

Uchwała nr XLIII/516/05  Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2005 r . w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (przy drodze w kierunku na Mierzynek) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.06.2006 r. Nr 76, poz. 1284

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 56_UCHWALA_NR_XLIII_516_05_ZAŁĄCZNIK