Treść strony

057

Uchwała Nr XLVII/548/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy (rejon ul. Toruńskiej) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.06.2006 r. Nr 76, poz. 1285

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 57_UCHWALA_NR_XLVII_548_06_ZAŁĄCZNIK