Treść strony

059

Uchwała Nr VIII/73/07 Rady Gminy Lubicz z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.09.2007 r. Nr 108, poz. 1610

  • DUWKP

Rysunek planu

  • Kopanino