Treść strony

060

Uchwała Nr XIX/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek, gmina Lubicz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.05.2008 r. Nr 71, poz. 1181 

  • DUWKP

Rysunek planu

  • K+M_ 2000