Treść strony

061

Uchwała Nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec opublikowana w Dzienniku UrzędowyM Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.02.2009 r. Nr 9, poz. 192

  • DUWKP

Rysunek planu

  • złotoria KOLOR 1000