Treść strony

062

Uchwała Nr XLII/440/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 luty 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. Nr 139, poz. 1746

  • DUWKP

Rysunek planu

  • malgorzatowo kolor wpasowane