Treść strony

063

Uchwała Nr XLIII/458/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 marca 2010 r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2010 r. Nr 146, poz. 1820

  • DUWKP

Rysunek planu

  • Krobia , Lubicz Górny i Mierzynwk