Treść strony

064

Uchwała Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2010 r. Nr 149, poz. 1848

  • DUWKP

Rysunek planu

  • Grebocin2