Treść strony

065

Uchwała Nr XXXIX/420/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lipca 2013 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2013 r. poz. 2588

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 65_UCHWALA_NR_XXXIX_420_2013_ZAŁĄCZNIK