Treść strony

066

Uchwała Nr L/592/2014 rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2014 r. poz. 1868

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 66_UCHWALA_NR_L_592_2014_01_ZAŁĄCZNIK
  • 66_UCHWALA_NR_L_592_2014_02_ZAŁĄCZNIK
  • 66_UCHWALA_NR_L_592_2014_03_ZAŁĄCZNIK
  • 66_UCHWALA_NR_L_592_2014_04_ZAŁĄCZNIK
  • 66_UCHWALA_NR_L_592_2014_05_ZAŁĄCZNIK
  • 66_UCHWALA_NR_L_592_2014_06_ZAŁĄCZNIK
  • 66_UCHWALA_NR_L_592_2014_07_ZAŁĄCZNIK