Treść strony

067

Uchwała Nr L/593/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2014 r. poz. 1869

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 67_UCHWALA_NR_L_593_2014_ZAŁĄCZNIK