Treść strony

068

Uchwała Nr L/595/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2014 r. poz. 1870

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 68_UCHWALA_NR_L_595_2014_2_ZAŁĄCZNIK