Treść strony

069

Uchwała Nr X/95/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Rady Gminy Lubicz w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2015 r. poz. 2316

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 69_UCHWALA_NR_X_95_2015_ZAŁĄCZNIK