Treść strony

070

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2015 r. poz. 2407 

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 70_UCHWALA_NR_XI_99_2015_01_1_ZAŁĄCZNIK
  • 70_UCHWALA_NR_XI_99_2015_01_2_ZAŁĄCZNIK
  • 70_UCHWALA_NR_XI_99_2015_01_3_ZAŁĄCZNIK