Treść strony

071

Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8Mpa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2015 r. poz. 2436

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 71_UCHWALA_NR_XI_98_2015_ZAŁĄCZNIK