Treść strony

072

Uchwała Nr XI/100/2015 Rady gminy Lubicz z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2015 r. poz. 2437

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 72_UCHWALA_NR_XI_100_2015_ZAŁĄCZNIK