Treść strony

073

Uchwała Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2016 r. poz. 560

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 73_UCHWALA_NR_XVII_196_2016_ZAŁĄCZNIK