Treść strony

074

Uchwała Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 1181

  • Plik dziennika
    Plik dziennika
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze
    Rozstrzygnięcie nadzorcze

Rysunek planu

  • 74_UCHWALA_NR_XVIII_209_2016_ZAŁĄCZNIK