Treść strony

075

Uchwała Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 1183

  • Plik dziennika
    Plik dziennika
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze
    Rozstrzygnięcie nadzorcze

Rysunek planu

  • 75_UCHWALA_NR_XVIII_211_2016_ZAŁĄCZNIK