Treść strony

077

Uchwała Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 1180

  • Plik dziennika
    Plik dziennika
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze
    Rozstrzygnięcie nadzorcze

Rysunek planu

  • 77_UCHWALA_NR_XVIII_208_2016_ZAŁĄCZNIK