Treść strony

078

Uchwała Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 1182

  • Plik dziennika
    Plik dziennika

Rysunek planu

  • 78_UCHWALA_NR_XVIII_210_2016_ZAŁĄCZNIK