Treść strony

079

Uchwała Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 1185

  • Plik dziennika
    Plik dziennika
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze
    Rozstrzygnięcie nadzorcze

Rysunek planu

  • 79_UCHWALA_NR_XVIII_213_2016_ZAŁĄCZNIK