Treść strony

080

Uchwała Nr XXII/257/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. poz. 2156

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 80_UCHWALA_NR_XXII_257_2016_ZAŁĄCZNIK