Treść strony

081

Uchwała Nr XXII/258/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. poz. 2157

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 81_UCHWALA_NR_XXII_258_2016_ZAŁĄCZNIK