Treść strony

082

Uchwała Nr XXII/259/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. poz. 2158

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 82_UCHWALA_NR_XXII_259_2016_ZAŁĄCZNIK