Treść strony

083

Uchwała Nr XXII/260/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. poz. 2159 

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 83_UCHWALA_NR_XXII_260_2016_01_ZAŁĄCZNIK
  • 83_UCHWALA_NR_XXII_260_2016_02_ZAŁĄCZNIK
  • 83_UCHWALA_NR_XXII_260_2016_03_ZAŁĄCZNIK
  • 83_UCHWALA_NR_XXII_260_2016_04_ZAŁĄCZNIK