Treść strony

084

Uchwała Nr XXVI/306/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. poz. 3464  

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 84_UCHWALA_NR_XXVI_306_2016_ZALACZNIK