Treść strony

085

Uchwała Nr XXVI/307/2016 rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. poz. 3465

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 85_UCHWALA_NR_XXVI_307_2016_ZAŁĄCZNIK