Treść strony

086

Uchwała Nr XXVI/309/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. poz. 3466

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 86_UCHWALA_NR_XXVI_309_2016_01_ZAŁĄCZNIK
  • 86_UCHWALA_NR_XXVI_309_2016_02_ZAŁĄCZNIK