Treść strony

087

Uchwała Nr XXVI/308/2016 rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. poz. 3467

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 87_UCHWALA_NR_XXVI_308_2016_ZAŁĄCZNIK