Treść strony

088

Uchwała Nr XXVIII/348/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 4705

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 88_UCHWALA_NR_XXVIII_348_2016_ZAŁĄCZNIK