Treść strony

089

Uchwała Nr XXVIII/344/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 4702

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 89_UCHWALA_NR_XXVIII_344_2016_ZAŁĄCZNIK