Treść strony

090

Uchwała Nr XXVIII/347/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 4704

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 90_UCHWALA_NR_XXVIII_347_2016_ZAŁĄCZNIK