Treść strony

091

Uchwała Nr XXVIII/345/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz Dolny na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 4707

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 91_UCHWALA_NR_XXVIII_345_2016_ZAŁĄCZNIK