Treść strony

092

Uchwała Nr XXVIII/346/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. poz. 4703

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 92_UCHWALA_NR_XXVIII_346_2016_ZAŁĄCZNIK