Treść strony

093

Uchwała Nr XXXI/385/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. poz. 906

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 93_UCHWALA_NR_XXXI_385_2017_ZAŁĄCZNIK