Treść strony

094

Uchwała Nr XXXII/395/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. poz. 1731

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 94_UCHWAŁA_NR_XXXII_395_2017_ZAŁĄCZNIK