Treść strony

095

Uchwała Nr XXXIV/431/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. poz. 2522

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 95_UCHWALA_NR_XXXIV_431_2017_ZALACZNIK