Treść strony

096

Uchwała Nr XXXV/444/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko.opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. poz. 2906

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 96_UCHWALA_NR_XXXV_444_2017_ZALACZNIK