Treść strony

097

Uchwała Nr XXXV/445/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. poz. 2907

  • DUWKP

Uchwała - tekst planu

Rysunek planu

  • 97_UCHWALA_NR_XXXV_445_2017_ZAL_1
  • 97_UCHWALA_NR_XXXV_445_2017_ZAL_2
  • 97_UCHWALA_NR_XXXV_445_2017_ZAL_3