Treść strony

098

Uchwała Nr XXXV/446/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny opublikowana w Dziennik Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2017 r. poz. 2908

  • DUWKP

Rysunek planu

  • 98_UCHWALA_NR_XXXV_446_2017_ZALACZNIK